آزمایشگاه مدیا گسترآزما

آزمایشگاه تخصصی مدیا گستر آزما به عنوان یکی از آزمایشگاههای همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همكار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و همچنین همکار سازمان حفاظت محیط زیست با کارکنان متخصص وبا تجربه، در زمینه های کنترل کیفی مواد آرایشی و بهداشتی وشوینده و ضدعفونی کننده و دامپزشکی با استقرار الزامات ایزو 17025 به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد فعالیت می نماید.
این آزمایشگاه مفتخر است علاوه بر انجام آزمایشات عمومی و تخصصی آموزش های تئوری و عملی به تولید کنندگان و بازرگانان و سازمان ها و دانشگا ه ها و مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی ارائه نماید.

آزمایشگاه مدیا گستر آزما ، آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان دامپزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سازمان معاونت غذا و دارو دارای گواهینامه ایزو1702 تمایل خود را جهت همکاری با شرکت های تولید کننده و وارد کننده آرایشی و بهداشت و شوینده اعلام می‌دارد.مشاهده گواهینامه‌ها