آزمایشگاه دامپزشکی

پروانه فعالیت آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی را به شماره 24307 از اداره کل دامپزشکی استان تهران دریافت نموده و با هدف خدمت به عرصه دامپزشکی و بهداشت عمومی فعالیت خود را در سال 1392آغاز نموده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از روش ها و دستگاههای نوین آزمایشگاهی و به کارگیری افراد ذی صلاح امکان انجام کلیه آزمون های مورد تقاضا در زمینه آنالیز خوراک دام، مواد غذایی و تست های تشخیصی دامپزشکی را دارا می باشد. از آنجایی که در تشخیص سریع بیماری ها قدم اول انجام تست های تشخیصی دقیق است، این آزمایشگاه شعار بهترین خدمات در کوتاهترین زمان ممکن را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و امکان انجام کلیه تست های تشخیصی دامپزشکی را در زمینه های زیر فراهم آورده است.

قسمتی از فعالیت های این بخش به شرح زیر میباشد:
  • هماتولوژی
  • بیوشیمی
  • میکروب شناسی
  • سرولوژی
  • پاتولوژی
  • قارچ شناسی