آموزش

آزمایشگاه تخصصی مدیا گستر آزما با همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب و متخصص امکان آموزشهای تئوری و عملی را برای مدیران، مسئولین فنی و کارشناسان و دانشجویان به شرح زیر فراهم آورده است.

آموزشهای ما :
  • آموزش و مشاوره جهت راه اندازی آزمایشگاه و آزمونهای مرتبط با صنایع مختلف تولیدی
  • آموزشهای تئوری و عملی دانشجویان دانشگاهها رشته های صنایع غذایی و شیمی و میکروبیولوژی
  • آموزشهای کارشناسان آزمایشگاههای کارخانه های تولید مواد آرایشی وبهداشتی و شوینده
  • آموزشهای مسئولین کنترل کیفی کارخانه های تولید مواد آرایشی وبهداشتی و شوینده
  • آموزش مسئولین فنی و کنترل کیفی کارخانه های تولید کننده
  • تدوین و بازنگری استانداردهای ملی
  • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین فنی و دانشجویان